HOÀNG THÁI ANH QUỐC

Làm chủ tư duy, thay đổi vận mệnh

Category: Kỹ năng Lãnh đạo

13 Lí Do Vì Sao Bạn Chẳng Bao Giờ Thành Công

Bạn có biết vì sao tỷ lệ đại thành công lại thấp không ? Bởi nó khó kinh khủng. Nhưng đồng thời những thay đổi bạn tạo ra để giúp bạn gia tăng tỷ lệ ấy theo cấp số nhân lại rất đơn giản. Đơn giản không có nghĩa là dễ dàng. Tất cả phụ […]

© 2015 ~ https://www.hoangthaianhquoc.com ~ All Rights Reserved Frontier Theme