HOÀNG THÁI ANH QUỐC

Làm chủ tư duy, thay đổi vận mệnh

Category: Sách hay

5 Quy Tắc Thành Công – Người Dám Cho Đi

Người dám cho đi là một câu chuyện của người thanh niên đầy tham vọng tên Joe. Anh là một người dám dấn thân, nhưng đôi khi Joe vẫn cảm thấy càng làm việc gấp rút và cật lực, anh càng khó đạt được những mục tiêu hơn. Để cứu lấy doanh số quý thứ 3 […]

© 2015 ~ https://www.hoangthaianhquoc.com ~ All Rights Reserved Frontier Theme