HOÀNG THÁI ANH QUỐC

Làm chủ tư duy, thay đổi vận mệnh

Video tạo động lực

Các video tạo động lực tác động khá mạnh đến tâm trí. Giúp mọi người lấy lại tinh thần và quyết tâm hành động.
(các video này được sưu tầm trên youtube)

Bài hát tạo động lực:

1. I’ll Be Strong của Thomas Anders 

 

2. Never Give Up (“When You Believe”) của Ken D. Ward

3. Everyone Is No. 1 của Andy Lau

Video có những lời dẫn mạnh mẽ:

1. Vượt qua sự lười biếng

 

2. Giấc mơ

 

3. Tầm nhìn

 

4. Sinh ra để thành công

 

© 2015 ~ https://www.hoangthaianhquoc.com ~ All Rights Reserved Frontier Theme